Công nghiệp Tin tức

Giới thiệu về hệ thống sản xuất tự động

2019-10-30
Hệ thống sản xuất tự động đề cập đến quá trình xử lý nguyên liệu thô thành các bộ phận hoặc lắp ráp các bộ phận thành các sản phẩm với ít can thiệp thủ công hoặc gián tiếp, và tự động hóa quy trình và quy trình quản lý trong quá trình. Quy trình quản lý bao gồm thiết kế tối ưu hóa sản phẩm; chuẩn bị chương trình và tạo quy trình; tổ chức và phối hợp thiết bị; lập kế hoạch và phân phối vật liệu; kiểm soát môi trường. Quá trình bao gồm tải, dỡ, lưu trữ và vận chuyển phôi; lắp ráp, điều chỉnh, chuyển tải và thay thế công cụ; cắt, loại bỏ chip, làm sạch và đo phôi; vận chuyển chip, làm sạch chất lỏng cắt, vv
Tel:+86-18025323787E-email:[email protected]